Manuell installation och konfigurering av konto i Microsoft Outlook 2010

Vägledning för hur du installerar samt konfigurerar ditt konto/dina konton i programmet manuellt. 

1.​Hämta filen med hjälp av länken du fått på mejl i samband med din beställning av Hosted Exchange. 

Högerklicka och spara filen på skrivbordet eller i en mapp du skapat i förväg.

Leta upp setup-filen och dubbelklicka på denna.

Välj "Ja/Yes" till: "Vill du tillåta att följande program gör ändringar i din dator/Do you want the following program to make changes to your computer". 

​Klicka på "Installera nu"

Installationen avslutas automatiskt.

Starta inte programmet, men använd dig av kontrollpanelen för att leta efter "Post" (SV) "Mail" (UK) - ta hjälp av sökrutan om du inte hittar filen.

Klicka på "Post" eller "Mail". I rutan väljer du din profil - du ska dock lägga till en ny såvida Outlook inte installerats tidigare. 

Klicka på "Lägg till..." för att skapa en ny användare

Ange ditt önskade profilnamn och klicka på "Ok". 

Välj "Konfigurera serverinställningar eller andra servertyper manuellt" och klicka på "Nästa". 

Välj "Microsoft Exchange eller kompatibel tjänst" och klicka på "Nästa. 

​Nu ska du lägga till det nya kontot: Vid server ska det stå "casarray.hostedexchange.local". Kryssa samtidigt för "Använd Catchelagrat Exchange-tillstånd"

Skriv den mailadress du önskar använda på datorn, men klicka inte på "kontrollera namn". Välj däremot "Flera inställningar..."

I dialogrutan skriver du det önskade kontonamnet samt bockar för nedanstående inställningar och väljer sedan "Förbindelse":​

Under fliken "Förbindelse" väljer du följande inställningar, sedan klickar du på "Exchange-proxyinställningar":

I proxyinställningarna för Microsoft Exchange fylls fälten i med "he1.danaweb.org" och "msstd:he1.danaweb.org". Kom ihåg att kryssa för "Ömsesidig autentisering av session, när förbindelsen konfigureras med SSL".

Kryssa ur rutan "Konfigurera först förbindelse med HTTP...". Vid fältet "Använd denna autentisering…" väljer du "grundläggande autentisering". Klicka sedan på "OK" och "OK" igen.

Leta upp din Outlook-installation (under Office i Program) och starta programmet Office2010.

Fyll i följande dialogruta med dina uppgifter (kryssa gärna för att spara lösenord). Klicka på "OK" och vänta.

Nästa skärmbild visar den korrekta informationen (casarray.hostedexchange.local) (om användarnamn behövs så ange detta).

Klicka på "Kontrollera namn" och vänta. Därefter klickar du på "Nästa".

Klicka på "Utför"

Du ska nu aktivera och verifiera Outlook:

Välj "Aktivera mjukvara via internet (rekommenderas)" och klicka på "Nästa". Se till att din dator är uppkopplad mot internet.

Klicka på "Stäng".

Grattis - du kan nu använda Outlook 2010 tillsammans med Hosted Exchange.

Group Online

Metalbuen 66

DK-2750 Ballerup

Org.nr.: 29414815