Hosted Exchange Basic - manuell kontokonfigurering i Microsoft Outlook 2010

Vägledning till att konfigurera ditt konto/dina konton i ditt befintliga Microsoft Outlook 2010 program 

Gå till kontrollpanelen och klicka på "Post" - eller "Mail" om du har en engelsk version.

Klicka på "E-mail konto"

Klicka "Ny..." för att skapa ett nytt konto

Välj "E-mail konto" och klicka på "Nästa"

Välj "Konfigurera serviceinställningar eller andra servicetyper manuellt" och klicka på "Nästa"

​Välj "Internet E-mail" och klicka "Nästa".

Gå till "Ditt namn" och ange det namn du kommer att skicka din mejl ifrån. Server till ingående och utgående mail: he1.danaweb.org

Klicka på "Flera inställningar..."

Gå till fliken "Server till utgående post" och kryssa för "Servern till utgående post (SMTP) kräver autentisering" och klicka därefter på fliken "Avancerat".

Under "Avancerat" korrigeras portarna för hhv. ny och gammal Outlook.

Detta är för Outlook 2010.

Klicka "Ok" och sedan bör den sista bilden se ut såhär. Klicka därefter på "Stäng".

Grattis du är färdig. Klicka på "Utför" och stäng kontoinställningar.

Skriv den mejldress du vill använda på enheten, men tryck inte på "Kontrollera namn". Välj däremot "Flera inställningar…"

Grattis - du kan nu använda Outlook 2010 tillsammans med Hosted Exchange Basic.

Group Online

Metalbuen 66

DK-2750 Ballerup

Org.nr.: 29414815